Kazimierz Nowacki “Wiersz dla Ciebie”

Chciałbym napisać wiersz dla Ciebie
Przyozdobić obraz w słów pejzaże
Nakarmić duszę przaśnym chlebem
Nasycić barwy – pragnień, marzeń

Ubrać Cię w słów suknię powiewną
Ciepłem myśli otulić wrażliwą duszę
Jasnym światłem rozjaśnić ciemność
Metamorfozą romantycznych wzruszeń

Do snu Cię ułożyć, pod kołdrą nadziei
Obudzić rankiem spełnionych marzeń
Przemalować obraz dni co minęły
Proszę – przyjmij go ode mnie w darze